Composition:
White soft paraffin I.P. 13.2% w/v
Liquid Paraffin I.P. 10.2% w/v
Cream base q.s.